In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för SM-deltagare


Svenska Orienteringsförbundet genomför SM-tävlingar för seniorer, juniorer och ungdomar efter nedan angivna förutsättningar.

Via menyn till vänster hittas särskilda förutsättningar för aktuellt år, för USM-deltagare samt för deltagare i Veteran-SM.

Förkortningar

SM = Svenskt mästerskap för juniorer och seniorer
USM = Svenskt mästerskap för ungdomar 

Generellt för SM och USM

Rätt att tävla om svenskt mästerskap

Följande gäller enligt regelverket:

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) har den som

 • representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
 • är svensk medborgare eller
 • är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige och stadigvarandeboende på folkbokföringsadressen.

Utländsk medborgare som önskar tävla om SM ska vara folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen, och före den 1 juli vid tävlingstillfällen under höstsäsongen.

Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna deuppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta.

Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas.

Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor harendast den som uppfyller kraven i denna paragraf rätt att starta i tävlingom SM. Så kallat ”deltagande utom tävlan” är inte tillåtet.

Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt SM i samma disciplin.

Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. 

Ta mig till tävlingsregler och anvisningar 

Särskilda förutsättningar för USM-deltagare

I tillägg till ovanstående finns det särskilda förutsättningar för USM-deltagare, se menyn till vänster.

Särskilda förutsättningar för deltagare i Veteran-SM

För särskilda förutsättningar för deltagare i Veteran-SM, se menyn till vänster.

Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling

De kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllda vid deltagande i SM enligt regelverket är de som tas upp nedan.

Villkor för anmälan

 • Anmäld deltagare till SM-tävling med individuell start (=ej masstart) ska vara rankad, dvs rankingavgiften ska vara betald, i det svenska rankingsystemet senast vid tidpunkten för ordinarie anmälan till respektive tävling och tillhöra en svensk klubb ansluten till Svenska Orienteringsförbundet. Som rankingsystem används gallringsfiltret i Sverigelistan. Under Sverigelistan finns mer information om hur man rankar sig och betalar rankingavgiften.
 • Deltagare i individuell SM-tävling ska under tävlingsåret fylla lägst 15 år.
 • Deltagare i individuell SM-tävling får endast anmäla sig i den åldersklass de närmast tillhör. Det betyder att deltagare som är 15 eller 16 år enbart kan anmäla sig i klasserna D/H18.
 • Vid stafett finns ingen åldersbegränsning.

-  Ta mig till gallringsfiltret i Sverigelistan (extern länk)

Villkor för meritering

Meritering utgår från aktuellt gallringsfilter i Sverigelistan, dvs de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden (räknat fram till ordinarie anmälningstids utgång). Max två utländska resultat får ingå.

Följande gäller för meritering till SM-tävling med individuell start:

 • Tävlingar på ultralång distans med individuell start räknas i meriteringssyfte som långdistans. 
 • Poäng uppnådda i "högre" klass lämnas utan hänsyn. Dock kan dispens sökas hos SOFT för deltagande i "högre" klass på DM-tävlingarna då för få deltagare är anmälda i berörd klass. 
 • Inga tävlingar med gemensam start eller jaktstart får ingå i uttagningen. 
 • Subjektiv ranking räknas för meritering till samtliga klasser.
 • Inga deltagare tillsätts efter att lottning utförts (se motivering längre ner). 

Heatindelning, seedning och lottning 

Allt som rör heatindelning, seedning och lottning ligger på en egen sida, se Heatindelning, seedning och lottning.

Generellt om SM-priser 

Följande gäller för priser till de tävlande vid SM:

 • En SM-plakett tilldelas var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de 10 bäst placerade lagen i stafetten, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fyra SM-plaketter per lag.
 • En RF-plakett tilldelas var och en av segrararna i D21, H21, D20 respektive H20 i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de segrande lagen, samt även en RF-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Inga RF-plaketter delas ut i D18 eller H18 på den individuella tävlingen.
 • Hederpriser tilldelas normalt de 6 bäst placerade i varje klass i individuell SM-tävling och till lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen i stafetten.
 • SM- och RF-plaketter tillfaller endast deltagare som tävlar om det svenska mästerskapet, vilket betyder att i de fall deltagare i utländska klubbar har fått dispens för att delta utom tävlan om mästerskapet (exempelvis då SM ingår i en serie arrangerad på uppdrag av SOFT), så kommer det att finnas separata resultatlistor där det framgår vilka som är SM-pristagare.

Generellt om nummerlappar

Nummerlappar bäres endast på bröst.

Uppdaterad: 2016-05-11 20:42
Till svenskorientering.se
Huvudsponsor
TeamSportia_2radig_CMYK
Partners
Annonser
155x240px-woc
Fullkoll2

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link